135 Nguyễn Văn Cừ , Quận 5 , Tp.HCM.
Tel: (84-28) 3923.6488 - 3923.3258 - Fax: (84-28) 3923.4531.

 
Họ và tên *:
Chức vụ :
Tên công ty :
Địa chỉ :
Email *:
Website :
Số điện thọai :
Fax :
Nội dung :
   
 
 

 

 

 

135 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh - Điện Thoại: (028) 3923 6488 - 3923 3258 - Fax: (028) 3923 4531 - Email: reservation@tanhoanglonghotel.com